Khoa/Chuyên Ngành: Thông tin ngành chung
Cao đẳng điều dưỡng đa khoa

Trình độ đào tạo: Cao đẳng.

Nhóm ngành nghề: Khoa học sức khoẻ.

Ngành đào tạo: Điều dưỡng đa khoa.

Chức danh tốt nghệp: Điều dưỡng cao đẳng đa khoa.

Thời gian đào tạo: 3 năm (theo niên chế).

Mục tiêu:

Đào tạo người cán bộ y tế có kiến thức, kỹ năng chuyên môn y học ở trình độ cao đẳng, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tin thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao, có đủ sức khoẻ, không ngừng học tập để nâng cao trình độ.


Cập nhật ngày: 19-12-2009


Các bài viết cũ hơn
Y sỹ - Y học dự phòng  (19-12-2009)
Điều dưỡng đa khoa trung cấp  (19-12-2009)
Y sỹ - Y học cổ truyền  (19-12-2009)
Dược sỹ trung cấp  (19-12-2009)