Khoa/Chuyên Ngành: Thông tin ngành chung
Dược sỹ trung cấp

 

Trình độ đào tạo: Trung cấp.

Nhóm ngành nghề: Khoa học sức khoẻ.

Ngành đào tạo: Dược sỹ trung cấp.

Chức danh tốt nghệp: Dược sỹ trung cấp.

Thời gian đào tạo: 2 năm (theo niên chế).

Mục tiêu:

Đào tạo người cán bộ y tế có kiến thức, kỹ năng chuyên môn y học ở trình độ cao đẳng, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tin thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao, có đủ sức khoẻ, không ngừng học tập để nâng cao trình độ.


Cập nhật ngày: 19-12-2009


Các bài viết cũ hơn
Y sỹ - Y học dự phòng  (19-12-2009)
Điều dưỡng đa khoa trung cấp  (19-12-2009)
Y sỹ - Y học cổ truyền  (19-12-2009)
Cao đẳng điều dưỡng đa khoa  (19-12-2009)